YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 18 trang 52 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 18 tr 52 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Biết rằng với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 3x + b\) có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị b vừa tìm được

b) Biết rằng đồ thị của hàm số \(y = ax + 5\) đi qua điểm \(A (-1; 3)\). Tìm a. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị a vừa tìm được.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

Dạng bài tập 18 này giúp chúng ta biết và nhận dạng được hàm số, đôi khi các hàm số không cho trước các hệ số a và b mà bắt chúng ta phải tìm các đại lượng chưa biết đó.

Câu a:

Thế các giá trị \(x=4;y=11\) vào hàm số, ta có:

\(11=3.4+b\Rightarrow b=-1\)

Vậy hàm số có dạng:

\(y=3x-1\)

Hàm số qua các điểm \(B(0;-1);C(2;5)\)

Câu b:

Thế tọa độ điểm A vào hàm số, ta được:

\(3=a(-1)+5\Rightarrow a=2\)

Hàm số trở thành \(y=2x+5\)

Điểm hàm số đi qua: \(A(1;7); B(0;5)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 52 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON