ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 64 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 64 SBT Toán 9 Tập 1

a. Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

y = x + \(\sqrt 3 \)     (1)

y = 2x + \(\sqrt 3 \)     (2)

b. Gọi giao điểm của đường thẳng y = x + \(\sqrt 3 \) với các trục Ox, Oy theo thứ tự là A, B và giao điểm của đường thẳng y = 2x + \(\sqrt 3 \) với các trục Ox, Oy theo thứ tự là A, C. Tính các góc của tam giác ABC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. *Vẽ đồ thị của hàm số y = x + \(\sqrt 3 \)

Cho x = 0 thì y = \(\sqrt 3 \) . Ta có: A(0; √3 )

Cho y = 0 thì x + \(\sqrt 3 \) = 0 => x = - √3 . Ta có: B(-\(\sqrt 3 \) ; 0)

Cách tìm điểm có tung độ bằng √3 trên trục Oy:

- Dựng điểm M(1; 1). Ta có: OM = √2

- Dựng cung tròn tâm O bán kính OM cắt trục OX tại điểm có hoành độ bằng 2

- Dựng điểm N(1; \(\sqrt 2 \) ). Ta có: ON = √3

- Vẽ cung tròn tâm O bán kính ON cắt trục Oy tại A có tung độ 3 cắt tia đối của Ox tại B có hoành độ -3

Đồ thị của hàm số y = x + \(\sqrt 3 \) là đường thẳng AB.

*Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x + \(\sqrt 3 \)

Cho x = 0 thì y = \(\sqrt 3 \) . Ta có: A(0; \(\sqrt 3 \) )

Cho y = 0 thì 2x + \(\sqrt 3 \) = 0 => x = - √3/2 . Ta có: C(-√3/2 ; 0)

Đồ thị của hàm số y = 2x + √3 là đường thẳng AC.

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 64 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)