ADMICRO
VIDEO

Bài tập 19 trang 52 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 19 tr 52 sách GK Toán 9 Tập 1

Đồ thị của hàm số \(y = \sqrt{3} x + \sqrt{3}\) được vẽ bằng compa và thước thẳng. Hãy tìm hiểu cách vẽ đó rồi nêu lại các bước thực hiện.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = \sqrt{3} x + \sqrt{3}\) bằng compa và thước thẳng. Hướng dẫn.
Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng \(\sqrt{3}\)
Cách vẽ:

Xác định giá trị của đường chéo \(OA=\sqrt{2}\)

Vẽ tiếp đường tròn tâm O bán kính OA, cắt trục hoành tại một điểm có giá trị bằng \(\sqrt{2}\)

Từ điểm ấy ta tìm được tọa độ điểm \(B(\sqrt{3};1)\)

Vẽ đường tròn tâm O bán kính \(OB=\sqrt{3}\)

Hàm số luôn qua điểm có tọa độ \((-1;0)\)

Hình bên diễn tả cách dựng đoạn thẳng có độ dài bằng \(\sqrt{5}\).

Đồ thị hàm số \(y = \sqrt{5} x + \sqrt{5}\) đi qua hai điểm \(A(0; \sqrt{5})\) và \(B(-1; 0)\)

Đồ thị bài 19 trang 52 SGK Toán lớp 9 Tập 1

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 52 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON