YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 17 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 17 tr 51 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = x + 1\) và \(y = -x + 3\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng \(y = x + 1\) và  \(y = -x + 3\) cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vi đo trên các trục tọa độ là xentimét)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Bài 17 chúng ta cũng vẽ hình tương tự như bài 15 và 16, tìm tọa độ các giao điểm của chúng và tính toán các giá trị trên trục tọa độ

Câu a: 

Câu b:

Bằng đồ thị, ta nhận thấy rằng

\(A(-1; 0), B(3; 0), C(1; 2)\)

Câu c:

Chu vi của tam giác ABC là:
\(AB+BC+AC=4+2\sqrt{2}+2\sqrt{2}=4+4\sqrt{2}(cm)\)

Diện tích tích của tam giác ABC là:

\(S=\frac{1}{2}AB.2=4(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON