ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 106 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết \(AB> CD\).

Hình 70 bài 15 trang 106 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Hãy so sánh các độ dài:

a) OH và OK

b) ME và MF

c) MH và MK

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 

Bài 15 cho chúng ta nhận biết và so sánh các cung thông qua cung đã biết.

Câu a:

Xét đường tròn nhỏ ta có:

\(OH< OK\)

Câu b:

Xét đường tròn lớn ta có:

\(ME> MF\)

Câu c:

Từ kết quả câu b:

\(\Rightarrow MH> MK\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Anh
  Bài 25 (Sách bài tập - trang 160)

  Cho hình 75, trong đó hai dây CD và EF bằng nhau và vuông góc với nhau tại I, IC = 2cm, ID = 14cm. Tính khoảng cách từ O đến mỗi dây ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Quang Minh Tú

  Bài 3.3* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O; 25cm), điểm C cách O 7cm. Có bao nhiêu dây đi qua C có độ dài là một số nguyên cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 33* (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), hai dây AB và CD cắt nhau tại điểm M nằm bên trong đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB > CD, chứng min rằng MH > MK ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Bài 31 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), các bán kính OA, OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng :

  a) OC là tia phân giác của góc AOB

  b) OC vuông góc với AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Bài 30 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn tâm O bán kính 25 cm. Hai dây AB, CD song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40 cm, 48 cm. Tính khoảng cách giữa hai dây ấy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1