YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 13 tr 106 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng:

a) EH=EK

b) EA=EC

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 

Bài 13 này cho các em biết được cách chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thông qua hai dây cung bằng nhau:

bài 13

Câu a: Ta có:

\(AH=HB\Rightarrow OH\perp AB\)

\(KC=KD\Rightarrow OK\perp CD\)

Lại có:

\(AB=CD\Rightarrow OH=OK\)

\(\Rightarrow \Delta HOE=\Delta KOE(ch.cgv)\)

\(\Rightarrow EH=EK(1)\)

Câu b: Ta lại có:

\(AB=CD\Leftrightarrow \frac{AB}{2}=\frac{CD}{2}\Leftrightarrow AH=CK(2)\)

Từ (1) và (2):

\(\Rightarrow EH+HA=EK+KC\Leftrightarrow EA=EC\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • An Nhiên
  Chỉ mk bài 2 a, b, c

  Theo dõi (2) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Bảo Trâm

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác trong của cắt BC tại D và cắt đường tròn tại M. Phân giác ngoài tại Acắt đường thẳng BC tại E và cắt đường tròn tại N. Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh:
  a) MN vuông góc với BC tại trung điểm của BC.
  b) góc ABN = góc EAK
  c) AK là tiếp tuyến của đường tròn (O).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Cho góc nhọn xOy và điểm M nằm ở miền trong của góc đó. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của M trên Ox và Oy . Vẽ các đường tròn có đường kính ME và MF cắt OM lần lượt tại Pvà Q; EF cắt OM tại H. CMR:

  \(\dfrac{QO\cdot QM}{PO\cdot PM}=\dfrac{HF^2}{HE^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1