Bài tập 16 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 16 tr 106 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại A. Vẽ dây EF bất kì đi qua A và không vuông góc với OA. Hãy so sánh độ dài hai dây BC và EF.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Bài 16 cho chúng ta biết được độ lớn của hai dây cung thông qua khoảng cách của chúng đến tâm, và cho chúng ta một nhận xét rằng: Trong các dây đi qua một điểm A ở trong đường tròn, dây vuông góc với OA là dây ngắn nhất!

bài 16

Dựng  tại H

Xét tam giác HOA vuông tại H ta có AO là cạnh huyền nên:

\(OH< OA\)

\(\Rightarrow EF> BC\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • hồng trang
  Bài 27 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O) và điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng dây AB vuông góc với OI tại I ngắn hơn mọi dây khác đi qua I ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bài 26 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O), dây AB và dây CD, AB < CD. Giao điểm K của các đường thnawgr AB, CD nằm ngoài đường tròn. Đường tròn (O; OK) cắt KA và KC tại M và N

  Chứng minh rằng KM < KN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Bài 24 (Sách bài tập trang 160)

  Cho hình 74 trong đó MN = PQ.

  Chứng minh rằng:

  a) AE = AF

  b) AN = AQ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời