ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 16 tr 106 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại A. Vẽ dây EF bất kì đi qua A và không vuông góc với OA. Hãy so sánh độ dài hai dây BC và EF.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

 
 

Bài 16 cho chúng ta biết được độ lớn của hai dây cung thông qua khoảng cách của chúng đến tâm, và cho chúng ta một nhận xét rằng: Trong các dây đi qua một điểm A ở trong đường tròn, dây vuông góc với OA là dây ngắn nhất!

bài 16

Dựng  tại H

Xét tam giác HOA vuông tại H ta có AO là cạnh huyền nên:

\(OH< OA\)

\(\Rightarrow EF> BC\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 106 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hà trang

  Bài 29 (Sách bài tập trang 161)

  Cho đường tròn (O), hai dây AB, CD bằng nhau và cắt nhau tại điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng:

  a) IO là tia phân giác của một trong hai góc tạo bởi hai dây AB và CD

  b) Điểm I chia AB, CD thành các đoạn thẳng bằng nhau đôi một

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Thanh Nguyên
  Bài 28 (Sách bài tập trang 160)

  Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có \(\widehat{A}>\widehat{B}>\widehat{C}\). Gọi OH, OI, OK theo thứ tự là khoảng cách từ O đến BC, AC, AB. So sánh các độ dài OH, OI, OK ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hồng trang
  Bài 27 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O) và điểm I nằm bên trong đường tròn. Chứng minh rằng dây AB vuông góc với OI tại I ngắn hơn mọi dây khác đi qua I ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Bài 26 (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O), dây AB và dây CD, AB < CD. Giao điểm K của các đường thnawgr AB, CD nằm ngoài đường tròn. Đường tròn (O; OK) cắt KA và KC tại M và N

  Chứng minh rằng KM < KN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Bài 24 (Sách bài tập trang 160)

  Cho hình 74 trong đó MN = PQ.

  Chứng minh rằng:

  a) AE = AF

  b) AN = AQ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1