RANDOM
VIDEO

Bài tập 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 34 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 2

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng \(\frac{1}{2}\). Tìm phân số ban đầu

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Goj x là tử số của phân số \(\left( {x \in Z,x \ne  - 3} \right)\)

Vì mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị nên mẫu số của phân số là x+3

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì ta được phân số lúc sau là \(\frac{{x + 2}}{{x + 3 + 2}} = \frac{{x + 2}}{{x + 5}}\,\,\left( {x \ne  - 5} \right)\)

Vì phân số mới bằng 1/2 nên ta có phương trình:

\(\begin{array}{l}
\frac{{x + 2}}{{x + 5}}\,\, = \frac{1}{2}\\
 \Leftrightarrow \frac{{2\left( {x + 2} \right)}}{{2\left( {x + 5} \right)}}\,\, = \frac{{x + 5}}{{2\left( {x + 5} \right)}}\\
 \Rightarrow 2\left( {x + 2} \right) = x + 5\\
 \Leftrightarrow 2{\rm{x}} + 4 = x + 5\\
 \Leftrightarrow x = 1\,\,\left( N \right)
\end{array}\)

Vậy phân số lúc đầu là 1/4

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)