YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 34 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 2

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng \(\frac{1}{2}\). Tìm phân số ban đầu

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Goj x là tử số của phân số \(\left( {x \in Z,x \ne  - 3} \right)\)

Vì mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị nên mẫu số của phân số là x+3

Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì ta được phân số lúc sau là \(\frac{{x + 2}}{{x + 3 + 2}} = \frac{{x + 2}}{{x + 5}}\,\,\left( {x \ne  - 5} \right)\)

Vì phân số mới bằng 1/2 nên ta có phương trình:

\(\begin{array}{l}
\frac{{x + 2}}{{x + 5}}\,\, = \frac{1}{2}\\
 \Leftrightarrow \frac{{2\left( {x + 2} \right)}}{{2\left( {x + 5} \right)}}\,\, = \frac{{x + 5}}{{2\left( {x + 5} \right)}}\\
 \Rightarrow 2\left( {x + 2} \right) = x + 5\\
 \Leftrightarrow 2{\rm{x}} + 4 = x + 5\\
 \Leftrightarrow x = 1\,\,\left( N \right)
\end{array}\)

Vậy phân số lúc đầu là 1/4

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON