ON
ADMICRO
VIDEO

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng \(\dfrac{1}{8}\) số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm \(3\) bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng \(20\%\) số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(x\) là số học sinh cả lớp 8A (điều kiện \(x\) nguyên dương)

  Số học sinh giỏi trong học kì I là: \(\dfrac{1}{8}x\) (học sinh)

  Số học sinh giỏi trong học kì II là: \(\dfrac{1}{8}x + 3\) (học sinh)

  Vì số học sinh giỏi trong học kì II bằng \(20\% =\dfrac{20}{100}\) số học sinh cả lớp nên ta có phương trình:

  \(\eqalign{
  & {1 \over 8}x + 3 = {{20} \over {100}}x \cr
  & \Leftrightarrow {1 \over 8}x + 3 = {1 \over 5}x \cr
  & \Leftrightarrow {{5x} \over {40}} + {{3.40} \over {40}} = {{8x} \over {40}} \cr
  & \Leftrightarrow 5x + 120 = 8x \cr
  & \Leftrightarrow 5x - 8x = - 120 \cr
  & \Leftrightarrow - 3x = - 120 \cr
  & \Leftrightarrow x = \left( { - 120} \right):\left( { - 3} \right) \cr
  & \Leftrightarrow x = 40 \text{ (thỏa mãn)}\cr} \)

  Vậy số học sinh của lớp 8A là \(40\) học sinh.

    bởi Nguyễn Thủy Tiên 03/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1