ON
ADMICRO
VIDEO

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là \(3\) đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm \(2\) đơn vị thì được phân số mới bằng \(\dfrac{1}{2}\) . Tìm phân số ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(x\) là tử số của phân số ( \(x \in Z,x \ne  - 3)\)

  Vì mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là \(3\) đơn vị nên mẫu số của phân số là \(x + 3\).

  Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm \(2\) đơn vị thì ta được phân số lúc sau là\(\dfrac{{x + 2}}{{x + 3 + 2}} = \dfrac{{x + 2}}{{x + 5}}\)   \((x \ne  - 5)\)

  Vì phân số mới bằng \(\dfrac{1}{2}\) nên ta có phương trình :

  \(\eqalign{
  & {{x + 2} \over {x + 5}} = {1 \over 2} \cr
  & \Leftrightarrow {{2\left( {x + 2} \right)} \over {2\left( {x + 5} \right)}} = {{x + 5} \over {2\left( {x + 5} \right)}} \cr
  & \Rightarrow 2\left( {x + 2} \right) = x + 5 \cr
  & \Leftrightarrow 2x + 4 = x + 5 \cr
  & \Leftrightarrow 2x - x = 5 - 4 \cr
  & \Leftrightarrow x = 1\text{ (thỏa mãn)} \cr} \)

  Mẫu số của phân số cần tìm là: \(x+3=1+3=4\)

  Vậy phân số lúc đầu là:\(\dfrac{1}{4}\)

    bởi Nguyễn Xuân Ngạn 03/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1