YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 36 trang 26 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 36 trang 26 SGK Toán 8 Tập 2

(Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi - ô - phăng, lấy trong Hợp tuyển Hi Lạp -  Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng)

Thời thơ ấu của Đi - ô - phăng chiếm 1/6 cuộc đời

1/12 cuộc đời tiếp theo là thời thanh niên sôi nổi

Thêm 1/7 cuộc đời nữa ông sống độc thân

Sau khi lập gia đình được 5 năm thì sinh ra một con trai 

Nhưng số mệnh chỉ có cho con sống bằng nửa đời cha

Ông đã từ trần 4 năm sau khi con mất

Đi - ô - phăng sống bao nhiêu tuổi, hãy tính cho ra?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là số tuổi của ông Đi - ô - phăng (x nguyên dương)

Thời thơ ấu của ông là: \(\frac{1}{6}x\) (tuổi)

Thời thanh niên \(\frac{1}{{12}}x\) (tuổi)

Thời gian sống độc thân: \(\frac{1}{7}x\) (tuổi)

Thời gian lập gia đình đến khi có con và con mất: \(5 + \frac{1}{2}x + 4\)

Ta có phương trình: 

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{6}x + \frac{1}{{12}}x + \frac{1}{7}x + 5 + \frac{1}{2}x + 4 = x\\
 \Rightarrow 14{\rm{x}} + 7{\rm{x}} + 12{\rm{x}} + 420 + 42{\rm{x}} + 336 = 84{\rm{x}}\\
 \Leftrightarrow 75{\rm{x}} + 756 = 84{\rm{x}}\\
 \Leftrightarrow 9{\rm{x}} = 756\\
 \Leftrightarrow x = 84\,\,\left( N \right)
\end{array}\)

Vậy nhà toán học Đi - ô - phăng 84 tuổi

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 26 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON