ON
ADMICRO
VIDEO

Cách đây \(10\) năm, tuổi của người thứ nhất gấp \(3\) lần tuổi của người thứ hai. Sau đây \(2\) năm, tuổi của người thứ hai bằng nửa tuổi của người thứ nhất. Hỏi hiện nay, tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi tuổi hiện nay của người thứ hai là \(x\) (\(x\) nguyên dương, \(x>10).\) 

  Cách đây 10 năm, tuổi của người thứ hai là \(x-10\) (tuổi) và tuổi của người thứ nhất là \(3(x-10)\) (tuổi)

  Tuổi hiện nay của người thứ nhất là: \(3(x-10)+10\) (tuổi) 

  Sau đây 2 năm, tuổi của người thứ hai là \(x+2\) (tuổi) và tuổi của người thứ nhất là \(2(x+2)\) (tuổi)

  Tuổi hiện nay của người thứ nhất là: \(2(x+2)-2\) (tuổi) 

  Ta có phương trình: 
  \(3\left( {x - 10} \right) + 10 = 2\left( {x + 2} \right) - 2\)

  \(\Leftrightarrow 3x-30+10 = 2x+4-2\)

  \(\Leftrightarrow 3x- 2x=30-10 +4-2\)

  \(\Leftrightarrow x=22\) (thỏa mãn điều kiện)

  Vậy tuổi hiện nay của người thứ hai là \(22\) tuổi và của người thứ nhất là: \(2.\left( {x + 2} \right) - 2=2.\left( {22 + 2} \right) - 2 = 46\) tuổi.

    bởi Trần Bảo Việt 08/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1