YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 35 tr 25 sách GK Toán 8 Tập 2

Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi x là số học sinh cả lớp (x nguyên dương)

Số học sinh giỏi trong học kì 1 là: \(\frac{x}{8}\) (học sinh)

Số học sinh giỏi sau học kì 2 là: \(\frac{x}{8} + 3\) (học sinh)

Vì số học sinh giỏi trong học kì 2 bằng 20% số học sinh cả lớp nên ta có phương trình

\(\begin{array}{l}
\frac{x}{8} + 3 = \frac{{20}}{{100}}x\\
 \Leftrightarrow \frac{1}{8}x + 3 = \frac{1}{5}x\\
 \Rightarrow 5{\rm{x + 120 = 8x}}\\
 \Rightarrow 3{\rm{x}} = 120\\
 \Leftrightarrow x = 40
\end{array}\)

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON