YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 50 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 1 tr 50 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ? Vì sao ?

a) \( - 5 \ge  - 5\)

b) \(4.\left( { - 3} \right) >  - 14\)

c) \(15 < \left( { - 4} \right).2\)

d) \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2} \le \left( { - 4} \right).\left( { - 15} \right)\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức ở hai vế, so sánh kết quả rồi xác định tính đúng sai của các bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a) \( - 5 \ge  - 5\) : Đúng (Hiển nhiên)

b) \(4.\left( { - 3} \right) >  - 14\): Đúng vì \(4.\left( { - 3} \right) = -12\) và \(-12 > -14\).

c) \(15 < \left( { - 4} \right).2\): Sai vì \(\left( { - 4} \right).2 =-8\) và \(15>-8\).

d) \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2} \le \left( { - 4} \right).\left( { - 15} \right)\): Đúng vì \( - 4 + {\left( { - 8} \right)^2}= 60 ;\; \left( { - 4} \right).\left( { - 15} \right) = 60.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON