YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 50 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 2 tr 50 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Chuyển các khẳng định sau về dạng bất đẳng thức và cho biết khẳng định đó đúng hay sai ?

a) Tổng của \(– 3\) và \(1\) nhỏ hơn hoặc bằng \(– 2\,;\)

b) Hiệu của \(7\) và \(– 15\) nhỏ hơn \(20\,;\)

c) Tích của \(– 4\) và \(5\) không lớn hơn \(– 18\,;\)

d) Thương của \(8\) và \(– 3\) lớn hơn thương của \(7\) và \(– 2.\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Đọc kĩ đề bài rồi chuyển các khẳng định đã cho về dạng bất đẳng thức.

- Tính giá trị biểu thức ở hai vế, so sánh kết quả rồi xác định tính đúng sai của các bất đẳng thức.

Lời giải chi tiết

a) \(– 3 + 1 ≤ -2\) : Đúng vì \(-3+1=-2\) và \(-2≤ -2.\)

b) \(7 - \left( { - 15} \right) < 20\) : Sai vì \(7 - \left( { - 15} \right) =7 +15 =22\) và \(22>20.\)

c) \(\left( { - 4} \right).5 \le  - 18\): Đúng vì \(\left( { - 4} \right).5 =-20\) và \(-20 \le -18.\)

d) \(8:\left( { - 3} \right) > 7:\left( { - 2} \right)\): Đúng

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON