YOMEDIA
NONE

Tìm GTNN của biểu thức E= 4x^2+y^2-4x-2y+3

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

a) E= 4x2+y2-4x-2y+3

b) G=x2+2y2+2xy-2y

c) H=x2+14x+y2-2y+7

d) x2+2xy+y2-22y+173

giúp mình với nha khocroi

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) \(E=4x^2+y^2-4x-2y+3=\left(4x^2-4x+1\right)+\left(y^2-2y+1\right)+1\)

  \(=\left(2x-1\right)^2+\left(y-1\right)^2+1\ge1\) với mọi \(x;y\)

  \(\Rightarrow\) GTNN của E là 1 khi \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(2x-1\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x-1=0\\y-1=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x=1\\y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{2}\\y=1\end{matrix}\right.\)vậy GTNN của E là 1 khi \(x=\dfrac{1}{2};y=1\)

  b) \(G=x^2+2y^2+2xy-2y=\left(x^2+2xy+y^2\right)+\left(y^2-2y+1\right)-1\)

  \(=\left(x+y\right)^2+\left(y-1\right)^2-1\ge-1\) với mọi \(x;y\)

  \(\Rightarrow\) GTNN của G là \(-1\) khi \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(x+y\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0\\y-1=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-y\\y=1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=1\\x=-1\end{matrix}\right.\) vậy GTNN của G là \(-1\) khi \(y=1;x=-1\)

  c) \(H=x^2+14x+y^2-2y+7=\left(x^2+14x+49\right)+\left(y^2-2y+1\right)-43\)

  \(=\left(x+7\right)^2+\left(y-1\right)^2-43\ge-43\) với mọi \(x;y\)

  \(\Rightarrow\) GTNN của H là \(-43\) khi \(\left\{{}\begin{matrix}\left(x+7\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+7=0\\y-1=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-7\\y=1\end{matrix}\right.\) vậy GTNN của H là \(-43\) khi \(x=-7;y=1\)

  d) câu này hình như đề sai

    bởi Nguyễn Đăng Trí 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON