YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 1.2 tr 51 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Cho biết \(a – 7 > b – 7\). Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

(A) \(a ≥ b\)

(B) \(– a > -b\)

(C) \(a + 7 > b + 7\)

(D) \(7 – a > 7 – b\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có : \(a – 7 > b – 7\) \((1)\)

+) Cộng số \(7\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

\(a – 7 + 7> b – 7+7\) 

\(\Rightarrow a > b\)

Do đó khẳng định (A) là sai.

+) Từ bất đẳng thức \( a > b\) \(\Rightarrow -a < -b\) và \(-a +7 < -b + 7\) hay \(7-a < 7-b\)

Do đó khẳng định (C) và (D) là sai.

+) Cộng số \(14\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

\(a – 7 +14> b – 7+14\) 

\(\Rightarrow a + 7 > b+7\)

Vậy khẳng định đúng là \(a + 7 > b + 7.\)

Chọn C.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON