YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 8 tr 51 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng:

a. Nếu m > n thì m – n > 0

b. Nếu m – n > 0 thì m > n

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a. Ta có: \(m > n ⇒ m + (-n) > n + (-n)\)

    \(⇒ m – n > n – n ⇒ m – n > 0\)

    Vậy nếu \(m > n\) thì \(m – n > 0.\)

b. Ta có: \(m – n > 0 ⇒ m – n + n > 0 + n\) \(⇒ m > n\)

    Vậy nếu \(m – n > 0\) thì \(m > n.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON