YOMEDIA
NONE

Tìm GTLN của biểu thức A=x^2-3x+5

tìm GTLN

A=x2 -3x +5

B=\(\dfrac{-5}{x^2-4x+6}\)

C=(a+b+c)(\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • A=x2-2.\(\dfrac{3}{2}x+\dfrac{9}{4}+\dfrac{11}{4}\)

  =\(\left(x-\dfrac{3}{2}\right)^2+\dfrac{11}{4}\ge\dfrac{11}{4}\)

  Dau bang xay ra khi x=3/2

  Vay GTNN cua A=11/4 khi x=3/2

  b) Ta co: x2-4x+6=(x-2)2+2≥2

  => B≥\(-\dfrac{5}{2}\)

  Dấu bằng xảy ra khí : x=2

  Vay GTNN cua B=-5/2 khi x=2

  c) \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge\dfrac{9}{a+b+c}\left(bdt\right)\)

  => (a+b+c).\(\dfrac{9}{a+b+c}\ge9\)

  Dau bang xay ra khi : a=b=c=1/3

  Vay GTNN cua C=9 khi a=b=c=1/3

    bởi Nguyễn Trọng 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON