YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 5 tr 51 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Với \(m\) bất kì, chứng tỏ:

a) \(1 + m < 2 + m.\)

b) \(m – 2 < 3 + m.\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(1 < 2\) nên \(1 + m < 2 + m\) (Cộng số \(m\) vào hai vế bất đẳng thức \(1<2);\)

b) Vì \(– 2 < 3\) nên \(m – 2 < 3 + m\) (Cộng số \(m\) vào hai vế bất đẳng thức \(-2<3).\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 51 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON