YOMEDIA
NONE

Hình học 8 Bài 2: Diện tích hình chữ nhật


Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và xây dựng công thức tính Diện tích hình chữ nhật, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm diện tích đa giác

Số đo của một phần măt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác có các tính chất  sau:

- Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

- Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

1.2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó:

                                  S = a.b

(S là diện tích, a là chiều dài, b là chiều rộng của hình chữ nhật)

3. Công thức tính diện tích hình vuông, hình tam giác vuông.

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

                                          S = \({{\rm{a}}^2}\) 

Bài tập minh họa

Bài: Hãy tính diện tích một hình chữ nhật có kích thước:

Hướng dẫn:

Ta có: diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

S = AB x AC = 5 x 3 = 15 ( \({\rm{c}}{{\rm{m}}^2}\) )

 Bài 2: Một hình mảnh đất có kích thước như hình vẽ bên. Tính diện tích mảnh đất này.

Hướng dẫn: 

Ta có  thể chia hình vẽ trên thành các hình chứ nhật riêng biệt và tính diện tích từng hình sau đó cộng lại như sau

khi đó ta dễ dàng tính được IH=2cm; JF=4cm 

\(\begin{array}{l} {S_{ABCDEFGH}} = {S_{ABCI}} + {S_{IJGH}} + {S_{DEFJ}}\\ = AB.BC + GH.IH + EF.FJ\\ = 3.3 + 10.2 + 3.4\\ = 9 + 20 + 12 = 41\,\,\,(c{m^2}) \end{array}\)

 

3. Luyện tập Bài 2 Chương 2 Hình học 8

Qua bài giảng Diện tích hình chữ nhật này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Nắm được khái niệm diện tích đa giác
  • Nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật

3.1 Trắc nghiệm về Diện tích hình chữ nhật

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Diện tích hình chữ nhật

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 8 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 6 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 7 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 8 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 9 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 10 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 11 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 15 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 15 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 16 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 17 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 18 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 19 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 20 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 21 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 22 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 23 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 24 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 12 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 14 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 15 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 16 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 17 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 18 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 19 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 20 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 21 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 22 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 23 trang 158 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 24 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 159 SBT Toán 8 Tập 1

4. Hỏi đáp Bài 2 Chương 2 Hình học 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Toán Học 8 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF