Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 14 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 1

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

Hướng dẫn giải chi tiết

Diện tích đám đất theo đơn vị  m2 là:

              S = 700.400 = 280000 ( m2)

Ta có 1km2 = 1000000 ( m2)

         1a = 100 (m2)

          1ha = 10000 (m2)

Nên diện tích đám đất tính theo các đơn vị trên là:

                S = 0,28 km2 = 2800a = 28ha

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 14 trang 119 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC có diện tích 12cm2. Gọi N là trung điểm của BC, M trên AC sao cho \(AM = \frac{1}{3}AC\), AN cắt BM tại O. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

  • A. AO = ON
  • B. BO = 3OM
  • C. BO < 3OM
  • D. Cả A, B đều đúng 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn