ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 14 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 1

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m2, km2, a, ha.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích đám đất theo đơn vị  m2 là:

              S = 700.400 = 280000 ( m2)

Ta có 1km2 = 1000000 ( m2)

         1a = 100 (m2)

          1ha = 10000 (m2)

Nên diện tích đám đất tính theo các đơn vị trên là:

                S = 0,28 km2 = 2800a = 28ha

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1