ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 7 tr 118 sách GK Toán 8 Tập 1

Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước là 1,2m và 2m. Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1= 1. 1,6 = 1,6 (m2).

Diện tích cửa ra vào: S= 1,2.2 = 2,4 (m2).

Diện tích các cửa: S' = S1+ S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2).

Ta có  =  ≈ 17,64% < 20%

Vậy gian phòng không đạt múc chuẩn về ánh sáng.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1