ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 12 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính diện tích các hình dưới đây (h.124)( mỗi ô vuông là 1 đơn vị diện tích)

Hình 124 bài 12 trang 119 SGK Toán lớp 8 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Diện tích hình a là 6 ô vuông

Diện tích hình b  ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b sẽ bằng diện tích hình a (ABIH).

Vậy diện tích hình b là 6 ô vuông

Diện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích hình c sẽ bằng diện tích hình a (KMCB).

Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1