ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 13 tr 119 sách GK Toán 8 Tập 1

Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kì nằm trên đường chéo AC, FG // AD, và HK // AB. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK  và EGDH có cùng diện tích.

Hình 125 bài 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xem hình 125 ta thấy:

          SABC = SADC

          SAFE = SAHE

           SEKC = SEGC

 Suy ra:   SABC – SAFE – SEKC = SADC – SAHE - SEGC

 hay SEFBK = SEGDH

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 119 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1