YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 5 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 1 trang 5 SBT Toán 7 Tập 2

Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây:

18 20 17 18 14
25 17 20 16 14
24 16 20 18 16
20 19 28 17 15


a) Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì?

b) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Để có được bảng này, người điều tra phải xin số liệu từ nhà trường.

b) Dấu hiệu: Số học sinh nữ trong mỗi lớp

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 28

Tần số tương ứng của giá trị dấu hiệu là:

Giá trị (x) 14 15 16 17 18 19 20 24 25 28  
Tần số (n) 2 1 3 3 3 1 4 1 1 1 N = 20

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 5 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON