YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 1.2 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2

Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiên ở hai con.

a) Dấy hiệu ở đây là gì?

b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu;

c) Khi nào thì đạt được các giá trị là 2; 12?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc.

b) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

c) Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 1 chấm.

Khi cả hai cùng xuất hiện mặt 6 chấm.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON