ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 1.1 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2

Kết quả quyên góp sách giao khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau:

Lớp A B C D E
6 16 20 18 13 21
7 26 25 30 29 40
8 32 40 42 38 44
9 40 52 48 41  

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C, 8B, 9D quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp?

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số sách giáo khoa quyên góp được của một lớp.

b) 16, 30, 40, 41

c) 19 lớp.

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 6 SBT Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Hoàng Mai

  Muốn thu thập các số liệu về một vấn đề mà mình quan tâm, chẳng hạn như màu sắc mà mỗi bạn trong lớp ưa thích thì em phải làm những việc gì và trình bày kết quả thu được theo mẫu bảng nào?

  Tần số của một giá trị là gì? Có nhận xét gì về tổng các tần số?

  Bảng ''tần số'' có thuận lợi gi hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu?

  Làm thế nào để tính số trung bình cộng của một dấu hiệu?

  Nêu rõ các bước tính.Ý nghĩa của số trung bình cộng. Khi nào thì số trung bình cộng khó có thể là đại diện cho dấu hiệu đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Long

  Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh (ai cũng làm đc) và ghi lại như sau:

  14 5 8 8 9 7 8 9 10 8 5 7 8 10 9
  9 10 14 7 8 9 8 8 9 9 10 14 5 5 9

  a) Dấu hiệu ở đây là j??

  b) lập bảng tần số và nhận xét

  c) Tính số TBC và tìm mốt của dấu hiệu

  d) biểu diễn bg biểu đồ đoạn thẳng

  e) Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu đều giảm 1,5 lần thì số TBC thay đổi ntn?

  Nếu mỗi giá trị của dấu hiệu tăng 2 đơn vị thì số TBC thay đổi ntn??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Câu 7. Số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ XX được ghi lại
  trong bảng sau:
  3 3 6 6 3 5 4 3 9 8
  2 4 3 4 3 4 3 5 2 2
  a Dấu hiệu ở đây là gì?
  b Lập bảng “tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có bao nhiêu cơn bão đổ bộ
  vào nước ta ? Tìm mốt
  c Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  1. số học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được thống kê như bảng sau:

  lớp 6

  nữ

  7 nữ lớp 8 nữ lớp 9 nữ
  A 15 A 18 A 16 A 22
  B 18 B 22 B 17 B 16
  C 22 C 23 C 18 C 18
  D 23 D 23 D 22 D 23
  E 18 E 17 E 23 E 22
  G 16 G 16 G 13 G 16
  H 18 H 17
  I 18 I 17

  a)biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Gieo (thảy) đồng thời hai con xúc xắc (con xúc xắc là một khối lập phương, số chấm trên từng mặt lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6) một lần và quan sát tổng số chấm xuất hiện ở cả hai con 

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Viết dãy giá trị của dấu hiệu ?

  c) Khi  nào thì đạt được các giá trị 2; 12 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An
  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Kết quả quyên góp sách giáo khoa giúp học sinh vùng bị bão lụt của trường THCS Nguyễn Huệ được thống kê trong bảng sau :

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Mỗi lớp trong các lớp 6A, 7C 8B, 9S quyên góp được bao nhiêu quyển sách giáo khoa ?

  c) Trường THCS Nguyễn Huệ có bao nhiêu lớp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên
  Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Một người ghi lại số điện năng tiêu thụ (tính theo kW.h) trong một xóm gồm 20 hộ để làm hóa đơn thu tiền. Người đó ghi như sau :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  (1). Tần suất là gì .

  (2). Cho ví dụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 5)

  Số lượng nữ học sinh của từng lớp trong một trường Trung học cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây :

  a) Để có được bảng này, theo em người điều tra phải làm những việc gì ?

  b) Dấu hiệu ở đây là gì ? Hãy nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu, tìm tần số của từng giá trị đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  nêu các bước để lập một bảng điều tra về một dấu hiệu nào đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  lập bảng số liệu thống kê ban đầu về số bàn trong các phòng học của học sinh khối 6 và khối 7 của trường e đang học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1