YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 8 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 3 tr 8 sách GK Toán lớp 7

Thời gian chạy 50 mét của các học sinh trong một lớp 7 được thầy giáo dạy Thể dục ghi lại trong hai bảng 5 và 6:

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu chung cần tìm hiểu (ở cả hai bảng)

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu (đối với từng bảng)

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng (đối với từng bảng).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu cần tìm là: " Thời gian chạy 50 mét" của mỗi học sinh

b) - Bảng 5 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 5 giá trị khác nhau

- Bảng 6 có 20 giá trị của dấu hiệu và có 4 giá trị khác nhau

c) - Các giá trị khác nhau của bảng 5 là: 8,3; 8,3; 8,5; 8,7; 8,8 và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là 2; 3; 8; 5; 2

 - Các giá trị khác nhau của bảng 6 là: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3 và tần số ứng với mỗi giá trị đó lần lượt là: 3; 5; 7; 5

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 8 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON