YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 4 tr 9 sách GK Toán lớp 7

Chọn 30 hộp chè mộ cách tùy ý trong kho của một cửa hàng và đem cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ):

Hãy cho biết:

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu và số các giá trị của dấu hiệu đó

b) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu là: "Trọng lượng của từng hộp chè"

Tất cả có 30 giá trị của dấu hiệu

b) Có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu

c) Các giá trị khác nhau đó là: 98; 99; 100; 101; 102 và tần số ứng với mỗi giá trị lần lượt là: 3; 4; 16; 4; 3

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON