ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 1 Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập - Toán 7

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 Bài 1 về Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập - Đại số 7 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng được người điều tra quan tâm
  • B. Dấu hiệu là số lần xuất hiện của giá trị
  • C. Dấu hiệu là thu thập số liệu mà người điều tra quan tâm
  • D. Tất cả đều sai.
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
   
   
  • A. Vô số khả năng
  • B. Có 1 khả năng
  • C. Không có khả năng nào
  • D. Nhiều hơn 1 khả năng
  • A. 27
  • B. 28
  • C. 29
  • D. 30
  • A. Là vấn đề hay đối tượng mà người điều tra quan tâm
  • B. Là công việc thu thập số liệu thống kê
  • C. Là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị
  • D. Là giá trị của dấu hiệu
 • Câu 6:

  Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của 20 bạn trong một lớp được cho trong bảng sau: 

  Số các giá trị của dấu hiệu là 

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 15
  • D. 20
 • Câu 7:

  Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

  165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 140 41 50 150

  Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

   

  • A. Sự tiêu thụ điện năng của các tổ dân phố 
  • B. Sự tiêu thụ điện năng của một gia đình
  • C. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một tổ dân phố 
  • D. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh)  của một số gia đình ở một tổ dân phố 
 • Câu 8:

  Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

  165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 140 41 50 150

  Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra? 

  • A. 22
  • B. 20
  • C. 28
  • D. 30
 • Câu 9:

  Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân phố, ta có kết quả sau:

  165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 140 41 50 150

  Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh?

  • A. 20
  • B. 15
  • C. 12
  • D. 10
 

 

 

YOMEDIA
1=>1