YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.1 trang 128 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.1 tr 128 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp

Cột A Cột B
1) Hai tia đối nhau a) 
2) Hai tia trùng nhau b) 
3) Hai tia phân biệt (và không đối nhau) c) 
4) Tia d) 
5) Đường thẳng e)
  f) 
  g) 

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo yêu cầu đề bài thì: 1) - c) ; 2) - d) ; 3) - g); 4) - b); 5) - a)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.1 trang 128 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF