YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.3 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.3 tr 129 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai

b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùng nhau.

c) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệt.

d) Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.

e) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đối nhau.

f) Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hình câu a), b), e)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.3 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF