YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 28 tr 127 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí của điểm M, em hãy chọn câu đúng:

a) Điểm M nằm giữa A và B

b) Điểm B nằm giữa A và M

c) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B hoặc không nằm giữa ha điểm đó.

d) Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với điểm A

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Có hai trường hợp như hình vẽ sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Đúng (hình 28a) – sai (hình 28b)

b) Đúng (hình 28b) – sai (hình 28a)

c) Đúng

d) Đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF