YOMEDIA
NONE

Bài tập 25 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 25 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Trong ba điểm A, B, C thì điểm B nằm giữa hai điểm còn lại

b) Hai tia đối nhau gốc B: BA và BC

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON