YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.2 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.2 tr 129 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Us và Vt là hai tia đối nhau.

b) Vs và Ut là hai tia đối nhau.

c) Us và Ut là hai tia đối nhau.

d) Vs và Vt là hai tia đối nhau.

e) Us và Vs là hai tia trùng nhau.

f) Vs và VU là hai tia trùng nhau.

g) Ut và Vs là hai tia phân biệt.

h) Ut và UV là hai tia phân biệt.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu đúng: c), d), f) và g).

Câu sai: a), b), e), h).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF