YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.2 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 5.2 tr 129 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Us và Vt là hai tia đối nhau.

b) Vs và Ut là hai tia đối nhau.

c) Us và Ut là hai tia đối nhau.

d) Vs và Vt là hai tia đối nhau.

e) Us và Vs là hai tia trùng nhau.

f) Vs và VU là hai tia trùng nhau.

g) Ut và Vs là hai tia phân biệt.

h) Ut và UV là hai tia phân biệt.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu đúng: c), d), f) và g).

Câu sai: a), b), e), h).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.2 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Hien

  Cho 6 tia chung gốc. Hỏi có bao nhiêu góc tạo thành?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  Bài 5.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 128)

  a) Vẽ ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C.Sau đó hãy kể tên : các tia, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ đó.

  b) Vẽ bốn điểm A, B C, D trên đường thẳng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C và điểm C nằm giữa hai điểm B, D. Sau đó hãy kể tên : các tia, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tia trùng nhau có trong hình vẽ đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 5.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 128)

  Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây sai :

  a) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau

  b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùng nhau

  c) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệt

  d) Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau

  e) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đối nhau

  f) Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON