YOMEDIA
NONE

Bài tập 29 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 29 tr 127 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các phát biểu sau:

a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một...

b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía vói B đối với ...

c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối vói O là một ...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là một tia gốc O

b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía vói B đối với điểm A

c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối vói O là một tia gốc O

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF