Bài tập 27 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 27 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với  A là một tia gốc …

 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 27

Câu a: A.

Câu b: A.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy

  Lấy \(A\in Ox,B\in Oy\). Xét vị trí 3 điểm A, O, B

  Hướng dẫn : Có ba trường hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó

  a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

  b) Viết tên các tia trùng nhau

  c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BC và đối với tia BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 25 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

  a) Trong ba điểm A, B, C nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

  b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời