YOMEDIA
ZUNIA12

Tia MO trùng nhau với tia nào và là tia đối với tia nào biết OM=2cm, ON=6cm?

Câu 1: cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=2cm. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB=5cm.

a) Trên hình vẽ có mấy tia gốc A, mấy tia gốc B?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB?

c) Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC=3cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC.

d) Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?

Câu 2: Cho 2 tia Ox và Ox' là hai tia đối nhau.Trên tia Ox lấy 2 điểm M và N sao cho OM=2cm, ON=6cm. Trên tia Ox' lấy điểm P sao cho OP=2cm.

a) Trong 3 điểm M,N,O điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?

b) Tia MO trùng nhau với tia nào? Tia MO là tia đối với tia nào?

c) Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng NP. Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?

Làm ơn giúp mình nhé! Mình đang gấp lắm!

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • x x' O P M N

  a, Trên tia Ox có :

  \(OM< ON\) ( Vì : \(2cm< 6cm\) )

  \(\Rightarrow\) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N

  b, - Ta có : \(M\in\) tia Ox

  \(P\in\) tia đối của tia Ox

  \(\Rightarrow\) Điểm O nằm giữa hai điểm M và P
  \(\Rightarrow\) Tia MO trùng với tia MP và tia Mx'

  - Vì : MO , NO là hai tia gốc O nằm cùng về một phía

  \(\Rightarrow\) Tia MO đối với tia MN

  c, Ta có : M \(\in\) tia Ox

  P \(\in\) tia Ox'

  \(\Rightarrow\) Điểm O nằm giữa hai điểm M và P

  \(\Rightarrow OM+OP=MP\)

  Thay : \(OM=2cm;OP=2cm\) ta có :

  \(2+2=MP\Rightarrow MP=4\left(cm\right)\)

  Trên tia Ox có :

  OM < ON ( vì : 2cm < 6cm )

  \(\Rightarrow\) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N

  \(\Rightarrow MN+MO=ON\)

  Thay : MO = 2cm ; ON = 6cm ta có :

  \(MN+2=6\Rightarrow MN=6-2=4\left(cm\right)\)

  Ta có : N \(\in\) tia Mx

  P \(\in\) tia đối của tia Mx

  \(\Rightarrow\) Điểm M nằm giữa hai điểm N và P

  Mà : \(MN=MP\left(=4cm\right)\Rightarrow\) M là trung điểm của đoạn thẳng NP (đpcm)

  Ta có : \(OM=OP\left(=2cm\right)\)

  Mà : tia MO trùng với tia MP

  => Điểm O nằm giữa hai điểm M và P

  => Điểm O nằm trung điểm của đoạn thẳng MP

    bởi Phạm Thị Thủy Tiên 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON