YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 127 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết tên các tia trùng nhau

c) Xét vị trí của điểm A đối vói tia bA và đối với tia BC

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a) Tên các tia gốc A, gốc B, gốc C:

- Gốc A: AB, AC

- Gốc B: BA, BC

- Gốc C: CA,CB

b) Tên các tia trùng nhau: AB và AC, CB và CA

c) A ∈ BA, A ∉ BC

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON