YOMEDIA
NONE

Bài tập 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 28 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M,O,N  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Bài tập 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.      

b) M thuộc tia Oy nên tia OM trùng với tia Oy, N thuộc tịa Ox nên tia ON trùng với tia Ox. Do đó hai tia OM, ON đối nhau. Vậy O nằm giữa hai điểm M và N.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON