YOMEDIA
NONE

Bài tập 27 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 27 tr 127 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A ∈Ox, B ∈Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B

Hướng dẫn: có ba trường hợp hình vẽ

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ba điểm O,A,B thẳng hàng và điểm O nằm giữa hai điểm A, B trong trường hợp Ox, Oy đối nhau ( hình 27a)
  •  Ba điểm O,A, B thẳng hàng và điểm O nằm về một phía so với A, B trong trường hợp Ox, Oy trùng nhau (hinhf 27b)
  • Ba điểm O, A , B không thẳng hàng trong trường hợp Ox và Oy không đối nhau cũng không trùng nhau ( hình 27c)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

 

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 127 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON