ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 23 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

 
 

Câu a:

Trong các tia MN,MP,MQ,NQ có các tia MN, MP, NP, NQ có các tia MN, MP, MQ trùng nhau; các tia NP, NQ trùng nhau.

Câu b:

Trong các tia MN, NM, MP không có hai tia nào đối nhau.

Câu c:

Hai tia đối nhau gốc P là PN và PQ (hoặc PM và PQ).

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Viết Khánh

  Trên mặt phẳng có 4 đường thẳng. Số giao điểm nhiều nhất có thể xảy a của các đường thẳng đó là bao nhiêu?

  Giúp mk với các pạn ơi!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu thủy

  Khái niệm của

  -hai tia trùng nhau là gì ?

  -hai tia đối nhau là gì ?

  - Hai tia phân biệt là gì ?

  - Khi nào các điểm thẳng hàng ?

  -KHi nào điểm A nằm giữa hai điểm B và C ( a;b;c chỉ là VD )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Trên đường thẳng xy lấy O,lấy A thuộc tia Ox ,B thuộc tia Oy ,M nằm giữa 2 điểm O và A .Giải thích vì sao

  a) 2 tia OA.OB đối nhau 

  b) điểm O nằm giữa 2 điểm M và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1