YOMEDIA

Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 23 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Câu a:

Trong các tia MN,MP,MQ,NQ có các tia MN, MP, NP, NQ có các tia MN, MP, MQ trùng nhau; các tia NP, NQ trùng nhau.

Câu b:

Trong các tia MN, NM, MP không có hai tia nào đối nhau.

Câu c:

Hai tia đối nhau gốc P là PN và PQ (hoặc PM và PQ).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy

  Lấy \(A\in Ox,B\in Oy\). Xét vị trí 3 điểm A, O, B

  Hướng dẫn : Có ba trường hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 26 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó

  a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

  b) Viết tên các tia trùng nhau

  c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BC và đối với tia BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA