Hình Học 6 Chương 1: Đoạn Thẳng

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng

  Bài 1: Điểm. Đường thẳng
  Để mở đầu chương trình Hình học 6 các em sẽ được tìm hiểu hai khái niệm quen thuộc mà các em đã được gặp từ cấp tiểu học nhưng chưa được định nghĩa đó là Điểm và đường thẳng.

  10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

  Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
  Sau khi được tìm hiểu các khái niệm điểm và đường thẳng ở bài học trước, bài học này sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em khái niệm Ba điểm thẳng hàng cùng một số dạng bài tập liên quan.

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em các xác định, gọi tên và các dạng toán liên quan đến Đường thẳng đi qua hai điểm. Bên cạnh đó là những ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài giảng.

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Thực hành Trồng cây thẳng hàng

  Bài 4: Thực hành Trồng cây thẳng hàng
  Trong thực tế khi trồng cây, xếp hàng, rào hàng rào ta phải sắp xếp thẳng hàng. Do đó ta vận dụng khái niệm 3 điểm thẳng hàng để tạo thành nhiều điểm thẳng hàng.

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Tia

  Bài 5: Tia
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và các dạng toán liên quan đến Tia. Thông qua các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Đoạn thẳng

  Bài 6: Đoạn thẳng
  Nội dung bài học đã gửi đến các em khái niệm và các dạng bài tập liên quan đến đoạn thẳng. Bên cạnh đó là các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

  Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và một số dạng toán liên quan đến Độ dài đoạn thẳng, cùng với một số dạng bài tập minh họa sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

  Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
  Tiêu đề bài học là một câu hỏi Khi nào thì AM + MB = AB? Để trả lời câu hỏi này, xin mời các em hãy tìm hiểu nội dung bài học bên dưới.

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em các phương pháp Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài thông qua các ví dụ minh họa. 

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

  Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm và các dạng toán liên quan đến Trung điểm của đoạn thẳng. Bên cạnh đó là những bài tập và ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương I Đoạn thẳng