YOMEDIA

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b)

- Nếu điểm  M thuộc tia đối của BA thì hai tia BM và BA đối nhau do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và M.

- Nếu điểm M thuộc tia BM thì tia MA, MB đối nhau do đó  điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thu thủy

  Khái niệm của

  -hai tia trùng nhau là gì ?

  -hai tia đối nhau là gì ?

  - Hai tia phân biệt là gì ?

  - Khi nào các điểm thẳng hàng ?

  -KHi nào điểm A nằm giữa hai điểm B và C ( a;b;c chỉ là VD )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Trên đường thẳng xy lấy O,lấy A thuộc tia Ox ,B thuộc tia Oy ,M nằm giữa 2 điểm O và A .Giải thích vì sao

  a) 2 tia OA.OB đối nhau 

  b) điểm O nằm giữa 2 điểm M và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA