Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b)

- Nếu điểm  M thuộc tia đối của BA thì hai tia BM và BA đối nhau do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và M.

- Nếu điểm M thuộc tia BM thì tia MA, MB đối nhau do đó  điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lê Thảo Trang
  Bài 24 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy

  a) Lấy \(A\in Ox,B\in Oy\). Viết tên các tia trùng với tia Ay

  b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không ? Vì sao ?

  c) Hai tia Ax và By có đối nhau không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  Bài 23 (Sách bài tập - tập 1 - trang 127)

  Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy

  a) Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại

  b) Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Trên mặt phẳng có 4 đường thẳng. Số giao điểm nhiều nhất có thể xảy a của các đường thẳng đó là bao nhiêu?

  Giúp mk với các pạn ơi!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Khái niệm của

  -hai tia trùng nhau là gì ?

  -hai tia đối nhau là gì ?

  - Hai tia phân biệt là gì ?

  - Khi nào các điểm thẳng hàng ?

  -KHi nào điểm A nằm giữa hai điểm B và C ( a;b;c chỉ là VD )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời