Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b)

- Nếu điểm  M thuộc tia đối của BA thì hai tia BM và BA đối nhau do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và M.

- Nếu điểm M thuộc tia BM thì tia MA, MB đối nhau do đó  điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 26 trang 113 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình vẽ, kể tên các tia trùng nhau

  • A. UV, Ut và VU, Vs
  • B. Us, Vs và VU, Vs
  • C. Vt, Ut và VU, Vs
  • D. UV, Ut và VU, Us

Được đề xuất cho bạn