YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 26 tr 113 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b)

- Nếu điểm  M thuộc tia đối của BA thì hai tia BM và BA đối nhau do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và M.

- Nếu điểm M thuộc tia BM thì tia MA, MB đối nhau do đó  điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 113 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON