ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 41 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: Xem hình 51. So sánh AB+BC+AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax ,By cùng phía với nửa đương tròn đối với AB . Vẽ đường kính OM bat kỳ . Tiêp tuyến của nửa đuong tròn tại M cắt Ax , By theo thứ tự tại C và D

  a) chứng minh CD = AC+BD

  b) Tính số đo góc COD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  Ai giúp mình câu c) d) với được không

  Cho ΔABC (AC<BC) nội tiếp (O) đường kính AB. Gọi H là trung điểm của BC. Qua B vẽ tiếp tuyến của (O) cắt tia OH tại D.

  a) C/m DC là tiếp tuyến của (O)

  b) Đường thẳng AD cắt (O) tại E. C/m ΔAEB vuông tại E và DO.DH = DE.DA

  c) Gọi M là trung điểm AE. Chứng minh 4 điểm D,B,M,C cùng thuộc 1 đường tròn

  d) Gọi I là trung điểm của DH. Cạnh BI cắt (O) tại F. C/m A,F,H thẳng hàng

  Mình cảm ơn nhìu :>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (C, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BOD. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng tam giác OCE đồng dạng với tam giác ACD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ điểm M trên tiếp tuyến Ax, vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Hạ CH vuông góc với AH, kẻ MB cắt nửa đường tròn tâm O ở Q và cắt CH ở N.

  a) Chứng minh \(MA^2=MQ.MB\)

  b) Gọi I là giao điểm của AC và MO. Chứng minh tứ giác AIQM nội tiếp

  c) Chứng minh CN = NH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1) M=x^2017-x^2013(x thuộc Z)

  chứng minh M chia hết cho 30

  2) P= \(\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}=1}\right)\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{x}}\right)^2\)

  a) rút gọn

  b) chứng minh P>0 với 0<x<1

  c) mính giá trị lớn nhật của P

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  cho tam giác ABC có BC=a;AC=b; AB=c. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường vuông góc với CI tại I cắt AC, BC theo thứ tự tại M,N.

  c/m: a) \(AM.BN=IM^2=IN^2\)

  b) \(\dfrac{IA^2}{bc}+\dfrac{IB^2}{ac}+\dfrac{IC^2}{ab}=1\)

  câu a mình ra rồi giúp mình câu b nhá :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; R). Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là tiếp điểm). QUa A kẻ đường thẳng song song với MB cắt (O) tại C. Nối MC cắt (O) tại D. Tia AD căst MB tại E.

  a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp

  b) Chứng minh: EM = EB

  c) Xác định vị trí điểm M để BD⊥MA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao BD và CE . Gọi O và I lần lượt là trung điểm BC và DE
  1. CM 4 điểm B,C,D,E cùng thuộc 1 đường tròn
  2. CM OI vuông góc với DE
  Mọi người giúp mình với ạ !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn ; từ A vẽ tiếp tuyến AB và AC ( B; C là hai tiếp điểm). Vẽ đường kính CD của (O) . Gọi H là giao điểm của AO và BC; M là giao điểm của AD và cung nhỏ BC. Chứng minh:

  a) Tứ giác ABOC nội tiếp

  b)BD//OA

  c) Góc MAH= góc MCH

  d) gọi N là giao điểm của BM với AO. Chứng minh N là trung điểm của AH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho tam giác ABC đều có I và K là trung điểm của AB và AC . Chứng minh 4 điểm B,I,K,C cùng thuộc 1 đường tròn đường kính BC . Mọi người giúp em với ạ !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Chứng minh rằng trong 1 đường tròn ,đường kính là dây lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  1)CMR: MA.MB = ME . MF
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  hình tròn, đường tròn là gì?

  Theo dõi (0) 8 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1