Bài tập 41 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 41 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đố: Xem hình 51. So sánh AB+BC+AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Bảo Khánh

  Cho đường tròn tâm O có đường kính AB, dây CD cắt OA tại trung điểm I của OA.

  a/ Chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi

  b/ Chứng minh \(\Delta CBD\) là tam giác đều C A B D I O

  Các bạn giúp mình bài này với nhé, mình không hiểu bài này lắm. Cảm ơn các bạn nhiều !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho đường tròn (O), đường kính AB. Kẻ dây AC, BD song song với nhau

  a) CMR: Tứ giác ACBD là hình chữ nhật

  b) Dựng một dây cung MN vuông góc với AC (MN<AB), cắt AC, BD lần lượt tại E, F. CMR: MN, EF có cùng trung điểm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bài 1: Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB, AC tại D, E.

  a) CMR CD vuông góc với AB, BE vuông góc với AC.

  b) Gọi K là giao điểm của BE và CD. CMR AK vuông góc với BC.

  Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A; AB=20cm, BC=24cm. Tính bán kính đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R) . Kẻ phân giác của góc BAC cắt (O) tại M,đường cao AH

  a)Chứng minh rằng AM là phân giác của góc HAO

  b) CMR OM là đường trung trực của BC

  c)AH cắt đường tròn (O) tại E , kẻ đường kính AD.CMR ED// BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Cho tam giác nhọn ABC có BC=a , AC=b, AB=c và nội tiếp đường tròn (O;R) . Chứng minh rằng :\(\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{sinB}=\dfrac{c}{sinC}=2R\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có AB=8cm , AC=15cm , đường cao AH=5cm (điểm H nằm trên cạnh BC).Tính bán kính của đường tròn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Câu hỏi hay về hình học, bạn nào giải và vẽ hình chính xác mình tặng 10 GP.

  Đề bài như sau :

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Điểm D thuộc cung nhỏ \(\widehat{BC}\). Kẻ đường tròn (O') tiếp xúc với đường tròn (O) tại D. Các đường thẳng AD cắt đường tròn (O') tại P khác D, BD cắt đường tròn (O') tại Q khác D, CD cắt đường tròn (O') tại S khác D.

  a) Chứng minh : \(\dfrac{AP}{AD}=\dfrac{BQ}{BD}=\dfrac{CS}{CD}\)

  b) Chứng minh : \(AD\cdot BC=AC\cdot BD+AB\cdot CD\)

  c) Vẽ các tiếp tuyến AM,BN,CL với đường tròn (O'), M,N,L là các tiếp điểm. Chứng minh : \(AM\cdot BC=AC\cdot BN+AB\cdot CL\)

  d) Gọi E là giao điểm của QS và DP.

  Chứng minh \(AE\cdot BC< AC\cdot BE+AB\cdot CE\)

  Từ các kết quả của câu b và câu d, có thể rút ra nhận xét nào ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  cho đường tròn (O) đường kính AB: C là một điểm thuộc đường tròn sao cho CA > CB . Vẽ tia phân giác của góc ACB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D, CD cắt AB tại E . Trên tia CB lấy điểm M sao cho CM = CA . Từ M kẻ tia Mx // CA cắt tia CD tại N , AN cắt đường tròn (O) tại F . Gọi K là giao điểm của BD và MN.

  a, chứng minh \(DB^2=DC\cdot DE\)

  b,chứng minh C, O, F thẳng hàng

  c, chứng minh tứ giác ABMK nội tiếp đường tròn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Em hãy nêu cách vẽ hình tròn.

  Theo dõi (0) 11 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Giải giúp mình câu c thôi!!!
  Cho tứ giác ABCD có 2 đường chéo AC và BD vuông góc với nhau . Gọi M, N,K,H lần lượt là trung điểm của AB,BC,DA,CA.

  a) cm: MNHK là hình chữ nhật.

  b) Cm: M,N,H,K cùng thuộc đương tròn.

  c) Tìm bán kính biết AC=12, BD=16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho đường tròn tâm O bán kính R không đổi, AB và CD là 2 đường kính bất kỳ của (O). Đường thẳng vuông góc với AB tại A cắt các đường thẳng BC, BD lần lượt tại M và N. Gọi P và Q lần lượt là trung điểm của AM và AN, H là trực tâm của tam giác BPQ.

  a) Chứng minh tam gác APH đồng dạng với tam giác ABQ.

  b) Chứng minh AH=\(\dfrac{R}{2}\)

  c) hai đường kính AB, CD phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích tam giác BPQ nhỏ nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  ho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây CB không song song và không cắt AB. Vẽ AH, OI, BK lần lượt vuông góc với CD tại H, I, K.
  a) Chứng minh I là trung điểm CD

  b) Chứng minh AH + BK = 2OI
  c) Chứng minh CH = DK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho nửa đường tròn tâm O , đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax ,By cùng phía với nửa đương tròn đối với AB . Vẽ đường kính OM bat kỳ . Tiêp tuyến của nửa đuong tròn tại M cắt Ax , By theo thứ tự tại C và D

  a) chứng minh CD = AC+BD

  b) Tính số đo góc COD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Ai giúp mình câu c) d) với được không

  Cho ΔABC (AC<BC) nội tiếp (O) đường kính AB. Gọi H là trung điểm của BC. Qua B vẽ tiếp tuyến của (O) cắt tia OH tại D.

  a) C/m DC là tiếp tuyến của (O)

  b) Đường thẳng AD cắt (O) tại E. C/m ΔAEB vuông tại E và DO.DH = DE.DA

  c) Gọi M là trung điểm AE. Chứng minh 4 điểm D,B,M,C cùng thuộc 1 đường tròn

  d) Gọi I là trung điểm của DH. Cạnh BI cắt (O) tại F. C/m A,F,H thẳng hàng

  Mình cảm ơn nhìu :>

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (C, B là các tiếp điểm). Kẻ đường kính BOD. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng tam giác OCE đồng dạng với tam giác ACD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Từ điểm M trên tiếp tuyến Ax, vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Hạ CH vuông góc với AH, kẻ MB cắt nửa đường tròn tâm O ở Q và cắt CH ở N.

  a) Chứng minh \(MA^2=MQ.MB\)

  b) Gọi I là giao điểm của AC và MO. Chứng minh tứ giác AIQM nội tiếp

  c) Chứng minh CN = NH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1) M=x^2017-x^2013(x thuộc Z)

  chứng minh M chia hết cho 30

  2) P= \(\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}=1}\right)\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{x}}\right)^2\)

  a) rút gọn

  b) chứng minh P>0 với 0<x<1

  c) mính giá trị lớn nhật của P

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  cho tam giác ABC có BC=a;AC=b; AB=c. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đường vuông góc với CI tại I cắt AC, BC theo thứ tự tại M,N.

  c/m: a) \(AM.BN=IM^2=IN^2\)

  b) \(\dfrac{IA^2}{bc}+\dfrac{IB^2}{ac}+\dfrac{IC^2}{ab}=1\)

  câu a mình ra rồi giúp mình câu b nhá :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho điểm M nằm ngoài đường tròn (O ; R). Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là tiếp điểm). QUa A kẻ đường thẳng song song với MB cắt (O) tại C. Nối MC cắt (O) tại D. Tia AD căst MB tại E.

  a) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp

  b) Chứng minh: EM = EB

  c) Xác định vị trí điểm M để BD⊥MA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Cho tam giác ABC nhọn có hai đường cao BD và CE . Gọi O và I lần lượt là trung điểm BC và DE
  1. CM 4 điểm B,C,D,E cùng thuộc 1 đường tròn
  2. CM OI vuông góc với DE
  Mọi người giúp mình với ạ !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Cho (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn ; từ A vẽ tiếp tuyến AB và AC ( B; C là hai tiếp điểm). Vẽ đường kính CD của (O) . Gọi H là giao điểm của AO và BC; M là giao điểm của AD và cung nhỏ BC. Chứng minh:

  a) Tứ giác ABOC nội tiếp

  b)BD//OA

  c) Góc MAH= góc MCH

  d) gọi N là giao điểm của BM với AO. Chứng minh N là trung điểm của AH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho tam giác ABC đều có I và K là trung điểm của AB và AC . Chứng minh 4 điểm B,I,K,C cùng thuộc 1 đường tròn đường kính BC . Mọi người giúp em với ạ !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Chứng minh rằng trong 1 đường tròn ,đường kính là dây lớn nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc
  1)CMR: MA.MB = ME . MF
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  hình tròn, đường tròn là gì?

  Theo dõi (0) 8 Trả lời
 • Mai Trang

  Ta có 2 đường tròn (A;3 cm) và (B;2 cm) cắt nhau tại C, D.AB-4 cm.Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại K,I.

  a)Tính CA,CB,DA,DB

  b)I có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

  c)Tính IK

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  ho đường tròn tâm O bán kính R.trên đường tròn đó lấy 19 điểm phân biệt.

  a,vẽ được bao nhiêu đây cũng trong bao nhiêu điểm đã cho
  b,có bao nhiêu cũng tròn được tạo thành
  c,vẽ được bao nhiêu tam giác có đỉnh là 1 tâm đường tròn.2 điểm còn lại là 2 trong 19 điểm đã cho trên đường tròn tâm O bán kính R.biết rằng trong các dây cũng được tạo thành chỉ có 1 day cung là đường kính của đường tròn đã cho
  Theo dõi (0) 1 Trả lời