Hình Học 6 Chương 2: Góc

 • Bài 1: Nửa mặt phẳng

  Bài 1: Nửa mặt phẳng
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nửa mặt phẳng, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Góc

  Bài 2: Góc
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Góc, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Số đo góc

  Bài 3: Số đo góc
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Số đo góc, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

  Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

  Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Vẽ góc cho biết số đo, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Tia phân giác của góc

  Bài 6: Tia phân giác của góc
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tia phân giác của góc, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

  Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng Thực hành đo góc trên mặt đất, hoạt động này sẽ  giúp các e hiểu rõ và áp dụng lý thuyết vào thực tế

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Đường tròn

  Bài 8: Đường tròn
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  Đường tròn ,cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Tam giác

  Bài 9: Tam giác
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  Tam giác ,cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương II Góc

  Ôn tập chương II Góc
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng Ôn tập chương II Góc ,cùng với các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  Xem chi tiết