ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 40 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 40 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

LM<AB=IK<ES=GH<CD=PQ.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1