YOMEDIA
NONE

Hình học 6 Bài 8: Đường tròn


Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  Đường tròn ,cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính r, kí hiệu (O; r) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng r.

1.2. Cung – Dây cung – Đường kính

- Hai điểm A, B nằm trên đường tròn tạo ra hai cung tròn. Đoạn thẳng AB gọi là dây cung.

- Đường kính là dây cung đi qua tâm O. Đường kính là dây cung dài nhất, bằng 2 lần bán kính.


Ví dụ 1: Trong mặt phẳng cho một điểm O. Hãy vẽ một đường tròn tâm O, bán kinh R = 3cm. Cho ba điểm \({M_1},{M_2},{M_3}\) biết \(O{M_1} = 2cm;O{M_2} = 3cm;O{M_3} = 4cm.\) Cho biết vị trí của các điểm \({M_1},{M_2},{M_3}\) đối với đường tròn tâm O, bán kính R = 3cm trên đây.

Giải

\({M_1}\): ở trong đường tròn

\({M_2}\) : ở trên đường tròn

\({M_3}\) : ở ngoài đường tròn


Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Hãy vẽ đường tròn đường kính AB.

Giải

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đường tròn đường kính AB chính là đường tròn tâm O, bán kính \(R = \frac{{AB}}{2} = 3cm.\)

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho đường thẳng a và một điểm \(A \in a\), một độ dài R = 4cm.

a) Các điểm M trong mặt phẳng có khoảng có khoảng cách đến điểm A bằng 4cm thì nằm trên đường nào.

b) Trên đường thẳng a có bao nhiêu điểm cách điểm A một đoạn 4cm. Xác định các điểm ấy.

Giải

a) Các điểm M cách A một khoảng 4cm thì nằm trên đường tròn tâm A, bán kính R = 4cm.

b) Trên đường thẳng a có hai điểm \({M_1},{M_2}\) cách điểm a một khoảng 4cm; \({M_1},{M_2}\) là giao điểm của đường thẳng a với đường tròn tâm A, bán kính 4cm.


Bài 2: Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng 4cm.

a) Các điểm cách A một khoảng 3cm nằm trên đường nào? Các điểm cách B một khoảng 2cm nằm trên đường nào?

b) Tìm điểm M có khoảng cách đến A bằng 3cm và có khoảng cách đến B bằng 2cm. Có bao nhiêu điểm như vậy.

Giải

Các điểm M có MA = 3cm và MB = 2cm là giao điểm của 2 đường tròn (A; 3) và (B;2). C

Có 2 điểm M thoả mãn yêu cầu bài toán.

3. Luyện tập Bài 8 Chương 2 Hình học 6

Qua bài giảng  Đường tròn này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

 • Làm quen khái niệm đường tròn, cung, dây cung và đường kính

3.1 Trắc nghiệm về Đường tròn - Hình học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 8 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

  • A. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • B. Đường tròn tâm O, đường kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • C. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R/2, kí hiệu (O; R)
  • D. Hình tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • A. Hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó là hình tròn
  • B. Dây cung không đi qua tâm là bán kính của đường tròn đó
  • C. Hai điểm A và B của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây 
  • D. Dây cung đi qua tâm là đường kính của đường tròn đó
  • A. OM < 4cm
  • B. OM = 4cm
  • C. OM > 4cm
  • D. OM \(\ge \) 4cm

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về Đường tròn - Hình học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 6 Bài 8 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 38 trang 91 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 39 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 40 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 41 trang 92 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 42 trang 93 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 35 trang 93SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 36 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 37 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 38 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 39 trang 93 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.1 trang 94 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.2 trang 94 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 8.3 trang 95 SBT Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp Bài 8 Chương 2 Hình học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON