Hình học 6 Bài 8: Đường tròn

Lý thuyếtBT SGK FAQ

Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  Đường tròn ,cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

Tóm tắt lý thuyết

1. Đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính r, kí hiệu (O; r) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng r.

2. Cung – Dây cung – Đường kính

- Hai điểm A, B nằm trên đường tròn tạo ra hai cung tròn. Đoạn thẳng AB gọi là dây cung.

- Đường kính là dây cung đi qua tâm O. Đường kính là dây cung dài nhất, bằng 2 lần bán kính.


Ví dụ 1: Trong mặt phẳng cho một điểm O. Hãy vẽ một đường tròn tâm O, bán kinh R = 3cm. Cho ba điểm \({M_1},{M_2},{M_3}\) biết \(O{M_1} = 2cm;O{M_2} = 3cm;O{M_3} = 4cm.\) Cho biết vị trí của các điểm \({M_1},{M_2},{M_3}\) đối với đường tròn tâm O, bán kính R = 3cm trên đây.

Giải

\({M_1}\): ở trong đường tròn

\({M_2}\) : ở trên đường tròn

\({M_3}\) : ở ngoài đường tròn


Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Hãy vẽ đường tròn đường kính AB.

Giải

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Đường tròn đường kính AB chính là đường tròn tâm O, bán kính \(R = \frac{{AB}}{2} = 3cm.\)

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho đường thẳng a và một điểm \(A \in a\), một độ dài R = 4cm.

a) Các điểm M trong mặt phẳng có khoảng có khoảng cách đến điểm A bằng 4cm thì nằm trên đường nào.

b) Trên đường thẳng a có bao nhiêu điểm cách điểm A một đoạn 4cm. Xác định các điểm ấy.

Giải

a) Các điểm M cách A một khoảng 4cm thì nằm trên đường tròn tâm A, bán kính R = 4cm.

b) Trên đường thẳng a có hai điểm \({M_1},{M_2}\) cách điểm a một khoảng 4cm; \({M_1},{M_2}\) là giao điểm của đường thẳng a với đường tròn tâm A, bán kính 4cm.


Bài 2: Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng 4cm.

a) Các điểm cách A một khoảng 3cm nằm trên đường nào? Các điểm cách B một khoảng 2cm nằm trên đường nào?

b) Tìm điểm M có khoảng cách đến A bằng 3cm và có khoảng cách đến B bằng 2cm. Có bao nhiêu điểm như vậy.

Giải

Các điểm M có MA = 3cm và MB = 2cm là giao điểm của 2 đường tròn (A; 3) và (B;2). C

Có 2 điểm M thoả mãn yêu cầu bài toán.

Lời kết

Trên đây là bài học Hình học 6 Bài 8 Đường tròn và hướng dẫn Giải bài tập Hình học 6 Bài 8 sẽ giúp các em nắm được phương pháp giải các bài toán liên quan đến Đường tròn. Để củng cố kiến thức các em có thể làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 8. Các em cũng có thể nêu thắc mắc của mình ở phần Hỏi đáp Hình học 6 Bài 8 để được giải đáp. Cộng đồng Toán HOC247 chúc các em học thật tốt bài học này.

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn