Bài tập 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 33 tr 87 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}\) = 1300.Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo góc \(\widehat{x'Ot}\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

\(\widehat{xOt}\) = \(\frac{1}2\widehat{xOy}\)= \(\frac{130^{0}}2\) = 650

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 33 trang 87 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {75^0},\widehat {xOz} = {150^0}\). Hãy chọn câu sai:

  • A. Tia Oy là tia phân giác của góc xOz
  • B. Tia Oz là tia phân giác của góc xOz
  • C. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
  • D. \(\widehat {yOz} = {75^0}\)

Được đề xuất cho bạn